Ana içeriğe atla

 

 

 

Hakkımızda

Ocak 2020`den beri kuruluş çalışmalarını sürdüren PangeaKolektif  12 Temmuz 2020 tarihinde Fribourg Kantonunda gerçekleştirdiği kurucu Genel Kurul  ile kuruluşunu ilan etti.

Çalışıp hayatını kazanmak, akademik kariyerini sürdürmek, aile kurmak, savaşlar, çeşitli baskılar gibi zorunlu sebeplerle göç etmiş  ya da göçmen anne babaların çocukları olarak doğmuş İsviçre’de yaşayan göçmenler tarafından kurulan PangeaKolektif, göçmenlerin kendi sorunlarına kendilerinin çözüm üretebileceği bir öz örgütlenme olma amacıyla kuruldu.

Kıtaların ayrılmadan önceki haline verilen isim olan Pangea’dan esinlendi. Tek parça olarak, birlik olarak ve kolektif emeğimizle başaralım demek için PangeaKolektif ismini verdik kendimize.

PangeaKolektif olarak göçmenlerin yabancı bir ülkeye geldikleri andan itibaren karşılaştıkları zorluklardan yola çıktık ve bilgiye erişememenin, dili bilmemenin, ayrımcılığın ve ırkçılığın yalnızlaştırıcılığı karşısında yalnız değiliz diyoruz. Yalnızlığa karşı göçmen birlikteliğini ve dayanışmasını örmeyi; deneyim ve bilgi kaynakları oluşturmayı; göçmenlerin sorunlarına karşı çözüm üretmek için kişisel çabaları ortaklaştırmayı hedefliyoruz.

PangeaKolektif olarak her ay düzenli olarak yaptığımız, tüm üyelerimizin yer aldığı Genel Kurul ile kararlarımızı alarak demokrasi ve kolektivizmi işletmeyi esas alıyoruz.

Dil, din, etnik köken ayrımının karşısında durmayı ; evrensel hak ve özgürlükleri esas almayı, bilimsel ve özgürlükçü eğitimi, ekolojik yaşamı ve toplumu savunmayı; şeffaflığı ve güvenilirliği ilke olarak benimsiyoruz.

Çalışma gruplarımız :

Faaliyetlerimizi ve etkinliklerimizi grup çalışmaları şeklinde yürütüyoruz. Şimdilik dört çalışma grubumuz var. Çalışma gruplarımızın faaliyet alanlarını şu şekildedir.

Proje çalışma grubu : Tüm çalışmalarımızı proje bazlı yapacağımızdan üyelerimiz arasından veya dışarıdan gelecek proje önerilerini toparlayıp, düzenleyip değerlendirerek genel kurula sunmak için çalışma yürütür.

Bilgi Bankası çalışma grubu : Bizi ilgilendiren bilgiler ve deneyimler o kadar dağınık ki neyi nerede bulabileceğimizi, hangisinin sağlıklı ve faydalı bilgi olduğunu bilmek neredeyse imkansızlaşıyor. Bu nedenle bilgileri ve deneyim paylaşımını erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bilgi Bankası çalışma grubu da, göçmenler olarak bilgiye erişme ihtiyacımızın giderilmesi için çalışmalar yürütür.

İletişim ve içerik üretimi çalışma grubumuz : Türdeş ve göçmenlik alanındaki örgütlenmeler, kurum ve kuruluşlarla ilişkiyi organize eder.Tematik kampanyalarla çalışır ve sosyal medya hesaplarımızda göç ve göçmenlerin bakış açısından soran, araştıran, eleştirel göç içerikleri üretir.

Sanat Grubumuz : Göçü yurda çevirecek çalışmalarıyla göçmenlerin kendi halk kültürlerini yaşatacağı; ve hem de,  göç etmek zorunda kaldıkları ülkelerin kültürlerine yeni zenginlikler katarak çok kültürlü yaşam anlayışıyla kültür-sanat çalışmaları yürütür. Birbirlerinden ayrılmış kıtaların, sahte sınırlarla ayrıştırılmış halkların kültürel buluşmasını sağlayacak alanlar yaratır...

 

Koordinasyon Kurulu Üyelerimiz

Teknik ekip Koordinatörü & Kavram ve Göç okuma grubu üyesi
Sanat Grubu Koordinatörü
İletişim grubu Koordinatörü, İçerik Üretimi ve Bilgi Bankası grupları üyesi
İletişim Grubu üyesi ve PangeaKolektif Sözcüsü