Ana içeriğe atla

Blog

 • Tecrite son eyleminden bir fotoğraf
  MÜLTECİ POLİTİKALARI VE GÖÇMEN ÖZ ÖRGÜTLENMESİNİN ÖNEMİ

  Yazan : Özgür Türk

  Günümüzde uluslarası boyuta yükselen göç ve göçmen gerçekliği aşağı yukarı her ülkeyi ilgilendiren bir politik soruna dönüşmüş durumda. Göç alan ve transit ülkeler yeni yabancı karşıtı yasalar çıkararak göç olgusunu öznel olarak yönetmek istiyorlar. Ancak yeni yasalar bir yandan insan hakları ihlallerine kapıyı aralarken diğer yandan yeni sorunların kaynağı olmaktadır. 

 • bayramkaya01
  İnsanın Nerede Doğacağı Kendi Tercihi Değildir

  Yazan: Bayram Kaya*

  Günümüzde Göç olgusu yalnızca ulus ötesi göç veren, göç alan ve transit ülkeleri değil, aynı zamanda insan düşüncesini, sosyal bilimleri ve felsefi düşünceyi de derinden etkileyip dönüştürmektedir. İnsan hareketliliğinin artışı, büyük demografik dönüşümler ve çok çeşitli toplumsal, politik ve ekonomik sonuçlar, benzeri görülmemiş bir ilgiyi göç olgusuna yöneltmiştir.

 • mel
  EkoFaşizmin Ayak Sesleri
 • Mülteci Kampı
  İsviçre Mülteci Kampları: Ucuz İşgücü Pazarı! - Halil GÜNDOĞAN

  İki yıla varan bir süredir İsviçre' de kamplarda yaşamaktayım. Bu süre içerisinde kendi isteğim dışında ( biri sürgün edildiğim deport kampı olmak üzere) toplam altı kampta kaldım.

  Şunu net olarak gözlemlemiş oldum ki; kantonlar arası bir takım uygulama farklılıkları olmakla birlikte, tümünde sistem kesinlikle aynı temel mantıkla işliyor: Gerek ilk kamplarda ve gerekse de entegre kamplarında mülteciler ucuz iş gücü olarak görülmekte ve kullanılmaktadır.

  Tüm kamplarda , kamp yönetimi alenen TAŞARONLUK yapmaktadır.

 • JacobLawrence2
  Nicholas De Genova İle Söyleşi 2: Sorun Göç Değil, Devlet!

  Söyleşi Cemile Gizem Dinçer, Eda Sevinin

  İlk bölümde “göç/mültecilik sorunu” denen hadisenin aslında “Avrupa” sorunu ve krizi olduğu tezini nakletmiştik. İkinci bölümde bu krizin dinamiklerine ve niçin hak merkezli mücadele yerine özgürlük merkezli mücadeleye ağırlık vermek gerektiğini dinlemek üzere, “göç otonomisi” üzerine çalışan Nicholas De Genova’ya bağlanıyoruz.

 • Göç resmi
  Nicholas De Genova İle Söyleşi 1 : “Avrupa” sorunu

  Söyleşi: Cemile Gizem Dinçer, Eda Sevinin


  “Göç/mültecilik sorunu” denen, konjonktüre göre “kriz” olarak da adlandırılan ve sosyal uyum, entegrasyon gibi ana akım tartışmalara konu olan hadise, aslında “Avrupa” sorunu ve hatta “krizi” değil mi? Avrupa ne, Avrupa neresi, Avrupalı kim? Bu kritik soruları, kişisel tarihi ile akademik çalışmaları “göçün otonomisi”nde kesişen araştırmacı Nicholas De Genova’ya sorduk.*


  Göç konusuna ve eleştirel göç çalışmalarına ilginiz nasıl başladı?

 • okul sınıfı
  Göçmen öğrencilerin paradoksu; yüksek motivasyona rağmen başarısız olmak!
  Öğrenci motivasyonu okul başarısı için en önemli nedenlerden biri olarak kabul edilir. Yüksek motivasyona sahip öğrenciler daha iyi performans ortaya koymakta ve daha iyi performans sergiledikçe de başarıyı elde etmektedirler. Göçmen öğrenciler yüksek motivasyona sahip olmalarına rağmen başarısızlıktan en çok etkilenen grubu oluşturmakta. Bu gözlem, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OCDE) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) anketi çerçevesinde geçtiğimiz Nisan ayında yayımladığı rapora[1] ait.
 • Göçmen kadınlar topluluğu
  Göçmen Kadınım Ama Ne Kadar Özgürleşiyorum?

  Yazan : Bülent Kaya, Siyaset Bilimci ve Araştırmacı


  Göçmen kadın algısı uzun yıllar sadece eşlerine kavuşan bir eş veya anne şeklindeydi. 60’lı ve 70’li yılların göç hareketlerinden miras kalan bu algı, günümüzde göçmen kadın gerçekliğini pek yansıtmıyor. Göçmenlerin yaklaşık yarısını artık kadınlar oluşturmakta.