Ana içeriğe atla

Blog

 • denizde batan mülteci gemisi tablosu
  Avrupa mülteci hareketinin ‘Tom Amca’ları -2- Göçmenin Araftaki Sonsuz Yolcuğu

  Yazan : A. Halûk Ünal

  Birinci bölümde göçmenlerin “Tom Amcalaşmaları”nın izini sürmeye çalıştım. Bu bölümde de aynı izlekte devam etmeye çalışacağım.

  İkinci bölümün başlığını, insan evladının anlattığı bütün hikayelerin “anatomi kitabının” yazarı çok değerli Joseph Champel’den mülhem, “göçmenin araftaki (purgatory) sonsuz yolculuğu” olarak yazdım.

  Böyle deneme tarzında ve fragmantal bir metin yazmak insanın kolayca “yoldan sapmasına” çanak tutan bir pratik.

 • tel örgüler ve mülteci silüetleri
  Avrupa Mülteci Hareketinin "Tom Amca’ları"-1

  Yazan : A. Halûk Ünal

  Son sözümü bu kez baştan söylemek iyi olabilir. Okuyucuya da kolaylık.

  Her göçmenin içinde iki “siyah” yaşar, biri Tom Amca, diğeri Malkolm X.

  Hangisini beslerseniz ruhunuzu o ele geçirir.

  Niye mi “siyah”? Çünkü artık, bütün göçmenler modern köleleriz.

  Bunu, şu ana kadar hiç düşünmemiş olanlardansanız, bu tartışmayı daha sonra, eni konu yapmak üzere masanın bir köşesine bırakıyorum.

  Her topluluk, kendi “düşmanı”na biat edene bir isim takar.

 • Tecrite son eyleminden bir fotoğraf
  MÜLTECİ POLİTİKALARI VE GÖÇMEN ÖZ ÖRGÜTLENMESİNİN ÖNEMİ
  Göçmenlerin öz örgütlenmesi kendi özgül sorunlarından hareketle, devletten, bürokrasiden, burjuvaziden, vb. bağımsız bir şekilde örgütlenmesidir.
 • bayramkaya01
  İnsanın Nerede Doğacağı Kendi Tercihi Değildir

  Yazan: Bayram Kaya*

  Günümüzde Göç olgusu yalnızca ulus ötesi göç veren, göç alan ve transit ülkeleri değil, aynı zamanda insan düşüncesini, sosyal bilimleri ve felsefi düşünceyi de derinden etkileyip dönüştürmektedir. İnsan hareketliliğinin artışı, büyük demografik dönüşümler ve çok çeşitli toplumsal, politik ve ekonomik sonuçlar, benzeri görülmemiş bir ilgiyi göç olgusuna yöneltmiştir.

 • mel
  EkoFaşizmin Ayak Sesleri
 • Mülteci Kampı
  İsviçre Mülteci Kampları: Ucuz İşgücü Pazarı! - Halil GÜNDOĞAN

  İki yıla varan bir süredir İsviçre' de kamplarda yaşamaktayım. Bu süre içerisinde kendi isteğim dışında ( biri sürgün edildiğim deport kampı olmak üzere) toplam altı kampta kaldım.

  Şunu net olarak gözlemlemiş oldum ki; kantonlar arası bir takım uygulama farklılıkları olmakla birlikte, tümünde sistem kesinlikle aynı temel mantıkla işliyor: Gerek ilk kamplarda ve gerekse de entegre kamplarında mülteciler ucuz iş gücü olarak görülmekte ve kullanılmaktadır.

  Tüm kamplarda , kamp yönetimi alenen TAŞARONLUK yapmaktadır.

 • JacobLawrence2
  Nicholas De Genova İle Söyleşi 2: Sorun Göç Değil, Devlet!

  Söyleşi Cemile Gizem Dinçer, Eda Sevinin

  İlk bölümde “göç/mültecilik sorunu” denen hadisenin aslında “Avrupa” sorunu ve krizi olduğu tezini nakletmiştik. İkinci bölümde bu krizin dinamiklerine ve niçin hak merkezli mücadele yerine özgürlük merkezli mücadeleye ağırlık vermek gerektiğini dinlemek üzere, “göç otonomisi” üzerine çalışan Nicholas De Genova’ya bağlanıyoruz.

 • Göç resmi
  Nicholas De Genova İle Söyleşi 1 : “Avrupa” sorunu

  Söyleşi: Cemile Gizem Dinçer, Eda Sevinin


  “Göç/mültecilik sorunu” denen, konjonktüre göre “kriz” olarak da adlandırılan ve sosyal uyum, entegrasyon gibi ana akım tartışmalara konu olan hadise, aslında “Avrupa” sorunu ve hatta “krizi” değil mi? Avrupa ne, Avrupa neresi, Avrupalı kim? Bu kritik soruları, kişisel tarihi ile akademik çalışmaları “göçün otonomisi”nde kesişen araştırmacı Nicholas De Genova’ya sorduk.*


  Göç konusuna ve eleştirel göç çalışmalarına ilginiz nasıl başladı?