Ana içeriğe atla
Görsel
Üzerinde PangeaKolektif logosunun olduğu, Yalnız Değiliz sloganın yazdığı ve iletişim bilgilerinin olduğu broşür kapağı

Yalnız DEĞİLİZ! 


Biz Kimiz?

Kimimiz çalışıp hayatımızı kazanmak, kimimiz akademik kariyerimizi sürdürmek, kimimiz aile kurmak, kimimiz ise savaşlar, çeşitli baskılar veya doğal afetler gibi zorunlu sebeplerle göç ettik. Ya da göçmen anne babaların çocukları olarak doğduk.

Sosyal, ekonomik, akademik, politik veya doğal nedenler… Hangisi olursa olsun hepimiz göçmen olmanın zorluklarını yaşıyoruz. Sosyal, ekonomik vb. tüm ilişkilerimizi, emeklerimizi ve anılarımızı geride bırakıp geldiğimiz bu ülkede tekrar bir sosyalleşme yaşayarak hayatlarımızı yeniden kurmak zorunda kalıyoruz.

Kısacası, kendimizi yeniden var etme çabası içinde buluyoruz.

Bilgiye erişememenin, dili bilmemenin, ayrımcılığın ve ırkçılığın sonucu olan yalnızlığımıza çözüm olmak için PangeaKolektif’i kurduk.

Ne Yapacağız?

Dilsizliğimize dil, bilgisizliğimize bilgi, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı dayanışma içinde olacağız. Yalnızlığa karşı göçmen birlikteliğini ve dayanışmasını örecek; deneyim ve bilgi kaynakları oluşturacak; sorunlarımıza karşı çözüm bulmak için ortak aklımıza yaslanacağız.

Sorunlarımızı dile getirip sözümüzü söyleyebildiğimiz, kendi hakkımızda kendi kararlarlarımızı aldığımız; hayata geçirdiğimiz; taleplerimizi duyurduğumuz; kısacası “Biz Varız!” diyerek işin öznesi olduğumuz bir öz örgütlenme yaratacağız.

Göçmen çocukların, gençlerin, kadınların, LGBTİ+ bireylerin sesi olacağız. Göçmen kimliği nedeniyle vasıfsız kabul edilenlerin, iş başvurularında geriye itilenlerin ve ucuz iş gücü olarak sömürülenlerin sesi olacağız.

İsviçre’de gerek devlet, gerek sivil toplum tarafından göçmenlere hizmet ve dayanışma için kurulmuş organizasyon ve imkânlardan birlikte haberdar olacağız.

Göçmenlerin, İsviçre’deki eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamda karşılaştığı zorlukları daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için araştırmalar yapacağız. Bu sorunlar karşısında projeler geliştireceğiz. 

Yasal haklarını bilmek ve bu konuda destek almak her yaştan ve cinsten göçmenin en temel ihtiyacıdır. Bu anlamda var olan her türlü ücretsiz hizmete etkin ve kaliteli biçimde ulaşması, hukuki danışmanlık alması ve haklarını savunabilmesini birlikte sağlayacağız.

Göçmenleri ilgilendiren tüm konularda sağlıklı bilgiye ulaşılabilecekleri bir Bilgi Bankası oluşturacağız.

Nasıl Yapacağız?

Birlikte yapacağız. Kıtaların ayrılmadan önceki haline verilen isim olan Pangea gibi biz de bir bütün olacağız; Kolektif bilinçle hep birlikte emek harcayacağız.

Fikir üretimi, aktif gönüllü faaliyet, deneyim paylaşımı, herhangi bir çalışmanın bir parçasında yer almak, yapılanların ucundan tutmak... Herkes ne katabilirse o kadar büyüyecek PangeaKolektif.

PangeaKolektif olarak doğrudan demokrasiyi temel alıyoruz. Üyelerinin yer aldığı Genel Kurulumuz en yetkili organımız ve tüm kararları buradan alıyoruz. Üyelerimizin seçtiği Koordinasyon Kurulu üyeleri etkin koordinasyonu sağlamakla yükümlü olurken, isteyen her üyemizin yer alabildiği çalışma gruplarımızla birlikte öğrenerek birlikte üreteceğiz. Kolektivizm kâğıt üzerinde kalacak bir sözden ibaret olmayacak bizim için, olmazsa olmazımız olacak.

Dil, din, etnik köken ayrımının karşısında mücadele edecek; evrensel hak ve özgürlükleri esas alacak, bilimsel ve özgürlükçü eğitimi, ekolojik yaşamı ve toplumu savunacağız; şeffaf ve güvenilir olacağız

PangeaKolektif, göçmenlerin öz örgütlenmesidir.

Gelin, İsviçre'de ki yaşamımızı birlikte kolaylaştıralım, zenginleştirelim! Dayanışmanın gücünü yaşayalım, yalnızlığımıza son verelim! PangeaKolektif`in parçası olalım.

İletişim ve sosyal medya bilgilerimiz:

[email protected]

www.pangeakolektif.org

www.instagram.com/pangeakolektif

www.twitter.com/pangeakolektif

www.facebook.com/pangeakolektif