Ana içeriğe atla
Görsel
noter Mührü fotografı

İsviçre'den Türkiye'ye nasıl vekaletname verilir?

İsviçre'de mülteci olmamız nedeniyle ne konsolosluğa ne de Türkiye'ye gidemediğimizden Türkiye'ye vekaletname göndermek için gerekli işlemlerin ne olduğu en çok sorduğumuz sorulardan biridir. Yıllarca İsviçre'nin Fribourg kantonunda yaşamış kendisi de mülteci olan, sayısız vekaletname hazırlamış, yeminli çevirmen Sinan Serbest bu konudaki deneyimlerini Bilgi Bankası ile paylaştı. Kendisine katkısı için teşekkür ediyoruz.

" VEKALETNAME KONUSUNDA PRATİK BİLGİLER

Yurtdışında yaşayan göçmenlerin, yaşadıkları ülkede ya da geldikleri ülkedeki bazı işlerini görebilmeleri için vekalet vermeleri gerekir. İdari ve hukuki yönden, ülkeler arasındaki yasa ve uygulamalar farklılık gösterebildiği için, bu bilgilendirme yazımızda somut olarak İsviçre ve Türkiye'yi kıstas alacağız ve bu geniş konuya pratik açıdan yaklaşacağız. Ayrıntılı diğer bilgiler ilgili konsoloslukların Web sitelerinde bulunabilir.

 

Vekalet, İsviçre'deki bir iş için düzenlenecek ise işlem kolaydır. Vekalet verenin (müvekkil) ve kendisine vekalet verilenin (vekil) kimlik bilgileri ile herhangi bir notere gidilir. Konu açık ve net bir şekilde anlatılır. İsteminize göre, noter tarafından hazırlanan vekaletnameye "düzenleme şeklinde vekalet" denir. Notere konuyu gerektiği gibi anlatacak düzeyde dil hakimiyetiniz yoksa profesyonel bir çevirmenle gitmeniz iyi olur.

 

İsterseniz, vekalet metnini kendiniz yazarak ya da uzman birisine yazdırarak notere onaylatabilirsiniz. Buna da "onaylama şeklinde vekalet" denir. Yazdığınız metin oturduğunuz yer dilinde veya Türkçe olabilir. Bu durumda, noter belgeyi imza yönünden tasdikleyeceği için imzanızı noterin veya yetkilendirdiği kişinin önünde atmanız gerekir. Önceden imzalamayın. Her olasılığa karşı, yanınızda vesikalık fotoğraf götürmeyi unutmayın.

 

Vekalet Türkiye'deki bir iş için ise durum biraz daha karışık... Vekaletname düzenlenmesine ilişkin esaslar 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere, vekaletnameler "düzenleme" ve "onaylama" şeklinde yapılır. Noterlik Kanunu'nun 89. maddesine göre aşağıdaki işlemlerin bizzat konsolosluklara gidilerek "düzenleme" şeklinde yapılması zorunludur:

 

- Tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,

- Vasiyetname,

- Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

- Gayrimenkul satış vaadi,

- Vakıf senedi,

- Evlenme mukavelesi,

- Evlat edinme ve tanıma,

- Mirasın taksimi sözleşmesi,

 

Belirtilen noterlik işlemlerinde, vekaletnameye ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması, her zaman zorunlu olmasa da, muhtemel bir engeli önlemek açısından önemle önerilir.

Boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnamelerde avukatın adı, soyadı, bağlı bulunduğu baro/vergi dairesi gereklidir. Yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının tenfizi (Türkiye'de tanınması) için açılacak davalar nedeniyle verilecek vekaletnamelerde yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının Apostil tasdikinin yapılması ve sözkonusu kararın 2 adet onaylı çevirisi gereklidir.

Vekaletnamelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemle önerilir :

- Gayrimenkulle ilgili işlemlerde (satış, istimlak, vb.) gayrimenkulün tapu bilgileri,

- Motorlu taşıt işlemlerinde (satış, devir, vb.), aracın ruhsat bilgileri ve ayrıca aracı satın alacak/devralacak kişinin kimlik bilgileri, (Bu bilgiler bilinmiyorsa vekaletnameye "dilediği şahıslara satmaya, devretmeye" şeklinde genel ifade yazılır.)

 

- Bankalarla ilgili işlemlerde, bankanın adı, şubesi, hesap numarası,

 

- Miras intikal, taksim, satışlarda, miras bırakanın adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri,

 

- Kiraya verme işlemlerinde, gayrimenkulün adresi,

- Telefon işlemlerinde, telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri,

- Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olması,

- Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

- Vekalette varsa adı geçen üçüncü kişinin (satın alacak / devralacak kişi) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması.

- Türkiye'de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış, ayrıntıların eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olması, fark edilen yanlışlıkların görevli memura bildirilmesi,

-Türk vatandaşlığından izinle çıkarak başka bir ülke vatandaşlığı kazananların başkonsolosluk veya büyükelçiliklerde düzenleyecekleri vekaletnamelerde Mavi Kart'larını da hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Vekaletname başvurusu sırasında gerekli belgeler

1. Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı

2. Türk vatandaşlığından izinle çıkarak başka bir ülke vatandaşlığı kazananların konsolosluklarda düzenlenecek vekaletnameleri için Mavi Kart,

3. Vekilin adı, soyadı, doğum tarihi, baba adı ve T.C. kimlik numarası. Vekil avukat ise bağlı olduğu baro ismi,

4. Tapu işlemleri, boşanma, araç alım ve satımı konularında düzenlenecek vekâletnameler için 2 adet vesikalık fotoğraf

5. Tapuda işlem görecek vekaletnamelerde tapu bilgileri

6. Araç alım ve satım vekaletnamelerinde aracın ruhsat bilgileri

7. Banka hesapları için hesap cüzdanları/hesap bilgileri

8. Türkiye’de kurulu bir şirket adına vekaletname düzenletme taleplerinde, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri.

65 yaş üstü T.C. vatandaşlarının, alım-satım gibi maddi konuları içeren vekaletnamelerinde, vekaletnamenin düzenleneceği tarihte alınmış ve işlem/itiraz yetisinin varlığını onaylayan doktor raporu sunmaları gerekmektedir.

Diğer önemli bir konu ise T.C. resmi temsilciliklerine gidemeyen vatandaşların durumudur. Bu sorunu aşmanın yolu pratik olarak şöyle olabilir : İsviçreli bir noter tarafından hazırlanan ve tasdiklenen vekaletnameye oturulan kantonun Yazı İşleri Müdürlüğüne veya ilçenin mülki amirliğine gidilerek "APOSTİL" vurdurulur. Apostil, 5 Ekim 1961 tarihli La Haye Sözleşmesi'ne göre bir belgedeki onayın doğruluğunu ve sözleşmeye taraf ülkeler arasında uluslararası geçerliliğini kanıtlar. Türkiye bu sözleşmeye taraftır ve tanınmaması söz konusu değildir. Ancak, yukarıda  belirtildiği üzere, mevzuata bağlı olarak ve gerçek de olsa, vekaletnamenin bazı resmi işlemlerde geçerli sayılmaması mümkündür. Böylesi bir durumda konuya hakim bir hukukçuya danışmak gerekir.

Sonuç olarak, bürokratik işler yaşam savaşımının en zorlu olanıdır. Üstesinden gelmek için sürekli bilgilenmek, araştırmak ve uğraş vermek gerekir. Herkese kolay gelsin...

Sinan Serbest

Yeminli çevirmen"

 

Yazıyı okuduktan sonra sorularınız olursa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. 

PangeaKolektif Bilgi Bankası