Ana içeriğe atla
Görsel
bilgi bankası

Bilgi Bankasi Projesi

Durum Analizi  ve İhtiyaç

Bilgiye erişim ve yeterince bilgilenme toplumsal yaşama katılım açısından olduğu kadar insanların yaşam tercihlerini daha bilinçlice ve arzu ettikleri şekilde belirlemeleri acısından da son derece önemlidir. Ne var ki bilgiye erişim herkese eşit dağıtılmadığından ciddi bir fırsat eşitliği sorunu ile karşı karşıyayız. Göçmenlerin önemli bir kısmı, özellikle eğitim düzeyi düşük ve ülke dillerinden herhangi birini yeterince bilmeyenler ve yeni gelenler, kendilerini ilgilendiren çok önemli bilgilere erişememekteler (Kaya 2014).

Bugün İsviçre’de ülke dillerinden herhangi birini hiç bilmeyen 200 bin civarında göçmenin bilgiye erişemeyip bir nevi «bilgi yoksulluğu» içinde oldukları tahmin edilmektedir. Federal İstatistik Dairesi’nin 2014-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği ankete göre, birinci kuşak gruba ait her 10 göçmenden birinin ulusal dillerden hiçbirini konuşup anlayamıyor (BFS). Bu yüzdendir ki toplumsal hayatin sağlık, eğitim, iş dünyası ve çalışma hayatı vb. gibi alanlarını ilgilendiren önemli bilgiler göçmen dillerine çevriliyor ve dezavantajlı göçmenlerin bu bilgiler erişmesi hedefleniyor.  Ne var ki, göçmen dillerine çevrilmiş de olsa bu bilgilerin hedef kitlesine ulaşmasında ciddi zorluklar yaşanıyor. Hali hazırda var olan dağıtım kanalları genellikle aracılar üzerinden yürütülmekte. www.migesplus.ch’da olduğu gibi ya uzmanlar aracılığıyla ya da göçmenlerin kendi dernek veya kendi göçmen grubuyla iletişim ağları sınırlı olan “Anahtar insanlar” diye adlandırılan şahıslar aracılığıyla hedef kitlesine erişilmek isteniyor. Elbette ki bu kanalların bilgiye erişimi kolaylaştırıcı yanı küçümsenemez ve birbirlerini tamamlayıcı işlevleri inkâr edilemez. Bu çabalara göçmen dillerinden yayın yapan göçmen medyasının çabalarını da ekleyebiliriz. Ne var ki, bu medyalar medya faaliyetleri çerçevesinde bilgilendirdiği için var olan, herhangi bir web sitesinde arşivlenmiş önemli bilgilere doğrudan ve tümünü kapsayıcı bir erişim olanağı sunmamaktadır. 

“Erişilmesi güç” kategorisi ile tanımlanan bu göçmenlerin bilgiye erişmesine yardımcı olan kanalların sınırlı ve kısımsal erişim olanakları savunmalarından dolayı yetersiz kalmaktadır. Bu alanda yeni erişim kaynaklarının oluşturulması bir ihtiyaçtır.  Farklı alanlarda (eğitim, sağlık, ekonomi, iş dünyası ve çalışma hayatı vb. gibi) göçmen dillerine çevrilmiş ve dağınık şekilde erişime sunulmuş bütün bilgileri bir arada toplayacak ve kullanıcı dostu (user friendly) bir çabayla hedef kitlesinin doğrudan kendisinin erişimine sunmanın bilgiye erişim alanındaki fırsat eşitliğinin oluşumuna büyük katkı sağlayacaktır.

“Bilgi yoksulluğu” konumunda olan dezavantajlı göçmenlerin bir kesiminin düşük bir eğitim düzeyine sahip oldukları bilinmektedir.  Bu kesim yazılı bilgiye ulaşsa bile onu anlamak ve değerlendirmekte zorlanmaktadır. Bu yüzden, bu kesim için daha farklı ve etkileşimsel yöntemlere başvurmak gerekiyor.

Amaçlar ve Hedefler

Bu projenin temel amacı bilgiye erişmek de güçlük çeken göçmenlerin ihtiyaç duydukları bilgiye köken dillerinden doğrudan erişimi uygun yöntemlerle kolaylaştırmak. Bunun için bir web sitesi kurularak göçmenlerin doğrudan ulaşacağı bir bilgi bankasının oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca göçmen dillerine çevrilmiş hali hazırdaki bilgi ve kaynaklardan pratik öneme sahip bilgileri derleyip hedef kitlesinin ihtiyacına adapte edilmiş video, slayt, vb. gibi farklı formatlarla görünür kılmak ve dağıtımını yapmak ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sokmak. Ayrıca, bireyler arasında gerçekleştireceğimiz bilgisel doğrudan deneyim aktarma yöntemiyle, eğitim düzeyi düşük kesimlere deneyim sahibi bireylerle etkileşime girme olanaklari sunarak bilgiye erişimin şahsileştirilmesi ve çeşitlendirilmesini hedeflemekteyiz. 

Bilgiye erişimi kolaylaştıracak bu ana hedefin yanında bilgilenme üzerinden dezavantajlı göçmenlerin toplumsal yaşama katılımına ve kendi yaşam tercihlerini de daha bilinçli ve arzu ettikleri şekilde inşa etmelerine destek olmak da bu projenin hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Böylece proje, bilgiye erişimdeki sorunları ve erişim eşitsizliğinden kaynaklanan fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmaya katkı yapmayı  da genel toplumsal bir hedef olarak belirlemektedir.