Ana içeriğe atla
Görsel
çocuklarla yapılan bir toplantı fotoğrafı

Yetişkinliğe Geçiş Dönemi Çocuklar ve Gençlerimiz için Kendilerinin Proje Üretmesi Çalışması

 

Durum analizi ve ihtiyaç

Yaşadığımız göç ülkesinde yetişkinler olarak sosyal ve politik faaliyetlerin içinde olsak dahi en yakındığımız konuların başında çocuklarımızın ya da gençlerimizin bizim faaliyetlerimize ve/veya ortamlarımıza dahil olmaması gelmektedir. Örneğin, bir derneğimizin etkinliğine getiremeyiz, lokalimiz varsa lokalimize uğramazlar. 

 

Neden mi? Çünkü onlara hitap eden bir çalışma, kendilerini ifade edebilecekleri, kendi kararlarını alıp özgürce üretebilecekleri hatta eğlenebilecekleri ortamlar sunamıyoruz. Ancak bir yandan da duyarlı olmalarını ve mücadelemizi anlamalarını istiyoruz. 

Bu yakınmalarımızdan çıkıp çözüm üretmeye, onların istek ve ihtiyaçlarına uygun çalışma ve projelerin olmasına ihtiyacımız var. 

 

Hedef kitle

İki ana yaş grubuna ayırabiliriz

  1. 12-17 yaş arası gençliğe adım atacak ergenlik çağındaki çocuklarımız
  2. 18-22 yaş arası gençlerimiz

 

Amaç 

Göçmen öz örgütlenmesi olarak ayrımcılığa, yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa karşı insanca ve onurlu bir yaşam mücadelesine ve çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakma çabasına çocuklarımızı ve gençlerimizi de dahil etmek. Bunu başarabilmek için çocuklarımız ve gençlerimiz de bir araya gelmeli. Kendi istek ve ihtiyaçlarını tartışabilecekleri, kendi kararları ile kendileri ve ülkeye yeni gelen, benzer sıkıntıları yaşayacak yaşıtları için eğlenebilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri, dayanışma gösterebilecekleri, yeteneklerini birleştirerek geliştirebilecekleri ortam ve olanakları yaratmak. Böylelikle de çocuklarımızda demokrasi kültürünün oluşmasını sağlamak. 

 

Faaliyet

Ortaya nasıl bir projeler ve etkinlikler çıkaracağımızı hedef kitlemiz olan çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte tartışarak belirleyeceğiz. Bunun için iki hedef kitlemizi bir araya getirdiğimiz ama yukarıdan belirlenen yaş gruplarının kendi içlerinde tartışığı bir atölye organize edilecek. 

Bu buluşmanın organize edilebilmesi için;

  1. Üyelerimizin çocuklarının ve ilgi gösteren ailelerin çocuklarının belirlenmesi
  2. Öncelikle ulaşabildiğimiz çocuk ve gençlerle birlikte yer ve zamanın belirlenmesi
  3. Yer ve zaman belirlendikten sonra açık duyuru ve çağrıların yapılması şeklinde bir yol izlenecek. 

Yapılacak atölyede;

Belirlenen yaş aralığına göre gruplar oluşturulacak ve iki aşamalı tartışma yürütecekler.

  1. Tespit aşaması : Gruplar kendi içlerinde öncelikle ortamımızda ve yaşamda olmasını istedikleri ve eksikliğini duydukları, ihtiyaç duydukları etkinlik,kurs, eğlence vs vs belirlerler ve listelerler
  2. Çözüm önerileri : İstekler, eksikler ve ihtiyaçlar listesi oluştuktan sonra çözüm olarak neler yapılabileceğini, nasıl gerçekleştirileceğini tartışırlar. Bizden destek olarak ne isteyeceklerini belirlerler.

 

Proje sorumlusu kurum 

PangeaKolektif : Göçmenlerin yabancı bir ülkeye geldikleri andan itibaren karşılaştıkları zorluklardan yola çıkan PangeaKolektif bilgiye erişememenin, dili bilmemenin, ayrımcılığın ve ırkçılığın yalnızlaştırıcılığı karşısında göçmen birlikteliğini ve dayanışmasını örmeyi; deneyim ve bilgi kaynakları oluşturmayı; göçmenlerin sorunlarına karşı çözüm üretmek için kişisel çabaları ortaklaştırmayı hedefliyor. 

 

Proje yürütücüsü komite, kişiler ve görevleri 

 

Bu projeyi hedef kitlemizdeki çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte oluşturmak ve yürütmeyi öneriyorum. Kendileri bu çalışmanın öznesi olmalılar. Biz de onların belirledikleri projelerini hayata geçirmelerinde destekçileri olmalıyız. 

Bu çalışmanın komitesinin üyeleri gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte yaptığımız toplantıda kendileriyle belirlenecektir.

 

Proje sorumlusu : Özgür Türk