Ana içeriğe atla
Görsel
bern2ekimmitingi1

Bern'de ‘Mültecilere Özgür ve Onurlu Yaşam’ Sloganıyla Binlerce Kişi Alanları Doldurdu!

Göçmen öz örgütlenmeleri ve göçmen dayanışma örgütleri ile birlikte organize ettiğimiz mitinge iki bin civarında katılım gerçekleşti.

Sabahın erken saatlerinde hazırlıklarına başlanılan miting için Bern’in Schützenmatte Meydanında toplanıldı. Zürih’ten, Basel’den, Cenevre ve Lozan’dan otobüslerle toplu gelenlerin de eklenmesiyle meydan doldu. 

Saat 14h30’da Almanca, Fransızca ve İngilizce yapılan açılış konuşmalarıyla; “Bugün buradayız çünkü İsviçre iltica politikasına karşıyız: İltica eden insanlara karşı fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik şiddete karşı çıkıyoruz. İsviçre iltica sistemi insanlık dışıdır. Hayatı ve sağlığı tehlikeye sokuyor. Şiddet ve sefalet üretiyor. Bizi tüm özgürlük ve haysiyetten mahrum ediyor. Bir yıl önce, İsviçre'nin bu sığınma sisteminde hiçbir insanın yaşayamayacağını - sadece nefes alabileceğimizi anlamasını sağlamak için burada toplandık. Devlet Göç Sekreterliği, kanton göç büroları ve meclis sığınma politikası o zamandan beri bizim lehimize hiçbir şeyi değiştirmedi. Ama biz İsviçre genelinde örgütlenmeye devam ettik. Direnişimizi bir araya getiriyoruz ve İsviçre'nin "insani sığınma politikası" kisvesi altında gerçekte neler olup bittiğine dair tüm kanallardan İsviçre halkını bilgilendiriyoruz. İsviçre sığınma politikası insan haklarını ihlal ediyor ve mültecilerin insanlık onurunu günlük olarak baltalıyor.

Bu kabul edilemez sisteme karşı birlik içinde mücadele ediyor ve aşağıdaki talepleri sıralıyoruz;

1. İsviçre'nin kontrol ve dışlama politikalarının son verilsin!
2. Acil yardım rejiminin derhal son verilsin!
3. Yeni gelenler için federal sığınma kamplarının kapatılsın!
4. İsviçre'nin Dublin Anlaşmalarından çekilsin!
5. Akdeniz çevresindeki tüm kampların, özellikle Moria derhal boşaltılsın!
6. Frontex'in kaldırılsın ve İsviçre ile Avrupa sınır ajansı arasındaki işbirliğinin sona erdirilsini!
7. Tüm Afganlar için mülteci statüsü ve aile birleşimi tanınsın!” denerek mitingin amacı anlatıldı.

 

Ardından göçmen örgütlenmeleri ilgili talepler hakkında konuşmalarını yapmak için kürsüye çıktılar. PangeaKolektif adına Almancasını Bayram Kaya ve Fransızcasını Özgür Türk’ün yaptığı konuşmada özetle:

“ Akdeniz’e geri itmeler son bulmalı - Frontex'in Kaldırılmalı''

Bir insanın nerede doğduğu kendi seçimi değildir.

İnsanlık tarihi göçler tarihidir. Tarihi göçle örtüşmeyen bir toplum bulmak kolay değil. Günümüzde göç olgusu ulusötesi göç, göç ve transit ülkelerle sınırlı değildir. Göç dışsal bir olgu değil, içsel bir olgu haline gelir. Kitlesel göç hareketleri sonucunda ortaya çıkan daha büyük göç sorunları artık eski politikalarla çözülememektedir. Göçmenlerin geri dönüşünü gerektiren ya da dayatan politikalardan vazgeçilmeli, aksine göçmenlere yeni bir yaşam kurma hakkı verilmelidir. Duvarlar sadece geçici engeller olabilir. Göç yolları engellere göre değişir. AB'nin göçmenleri engellemek için Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelere sağladığı paralar göç sorununu çözmüyor.


Göç sorununun en temel unsuru insandır. İnsan seçemeyeceği bir dünyada doğar. Her toplumun koşulları farklıdır, her toplumun ihtiyaçları farklıdır. Göç sorunu AB sınır koruma örgütü Frontex ile çözülemez. Frontex bariyeri nedeniyle göçmenler Akdeniz'deki rotalarını tehlikeli yönlere çeviriyor. Dolayısıyla denizlerde ve sınırlarda ölümler artıyor. Frontex insanları değil sınırı korur; Frontex insanları geri iterek suç işler. Bu yüzden her yıl binlerce göçmen ölüyor. Frontex insan hakları ihlallerinden sorumludur. Frontex sistemi kaldırılmalıdır.Frontex kaldırılsın! Sınırlar kaldırılsın!” denildi.

Ellerinde pankartlar, dövizler ve flamalar dillerinde sloganlarıyla kitle yürüyüşe geçti ve parlamento önündeki Bundersplatz Meydanı’na ulaştı. Burada kürsüden konuşmalara devam edildi. Konuşmalarda kamplardaki insanlık dışı, insan hayatını hiçe sayan uygulamalardan, polis kontrolleri ve şiddetiyle yaşatılan tecrite, ayrımcılıklara, yabancı düşmanlığı politikalara, geri gönderme politikalarına ve Afgan sığınmacılara kapılarına açılmasına kadar tüm taleplerimize dair konuşmalar yapıldı. Müzik eşliğinde dansların da edildiği miting eylemlerin ve örgütlenmenin devam edeceği duyurularıyla saat 16:30’da sonlandırıldı.
 

Örgütleyici kurumlar: 3 Rosen gegen Grenzen Basel, Autonome Schule Zürich, Droit de Rester Fribourg, evakuieren JETZT, Migrant Solidarity Network Bern, Göçmen Öz örgütlenmesi PangeaKolektif, Poya solidaire Fribourg, Solidarité Tattes Genève, Solidarité sans frontières, Solinetz Bern, Stopp Isolation Bern, Göçmen öz örgütlenmesi  ROTA, Wo Unrecht zu Recht wird Zürich 

 

2 Ekim 2021- PangeaKolektif Haber