Ana içeriğe atla
Görsel
Aile içi şiddete hayır diyen el izi

Aile içi Şiddete Karşı Koruyucu Tedbirler (ZH)

Kanton

Yasa aile içi şiddetten kimi korur? 

Yasa, aile veya birlikte yaşama ilişkisi içerisinde bulunduğu kişi tarafından şiddet görmüş veya şiddet tehditi altında olan her kişiyi korur. Bu kişiyle aynı evde yaşayıp yaşamaması veya ilişkisinin bitip bitmemesi yasal korumada belirleyici bir rol oynamaz. Yasa, (eski) birlikte yaşadığı kişi tarafından gözetlenen, takip edilen veya herhangi bir şekilde taciz edilen kişiyi de korur. Çocukların ve gençlerin, kardeşlerine ve anne babalarına karşı şiddet uygulamaları ve onları tehdit etmeleri durumunda da bu yasa hükümleri uygulanabilir. 

 

Yasanın uygulama alanı neresidir? 

Bu yasa, aile içi şiddet mağdurlarının, Kanton Zürih’te oturmaları veya çalışmaları veya Kanton Zürih sınırları içerisinde bu şiddete maruz kalmaları halinde korunmasına hizmet eder. Bu yasanın ön gördüğü tedbirler, saldırganın oturduğu veya kaldığı yere bakılmaksızın, “tehlike” yaratan herkese karşı uygulanır. Benzer yasalar diğer Kantonlarda da vardır (bakınız: www.against-violence.ch). 


Aile içi şiddete kalmışsanız ne yapabilirsiniz? 

Bir danışma bürosuna veya bir kadın sığınma evine başvurunuz. Aciliyet teşkil eden tehlikeli durumlarda, koruma ve yardım istemek için, direk polisi arayınız.

Tehlike altındaki kişi danışmanlık hizmeti alır mı? 

Evet. Mağdur Danışmanlık Bürosu, mümkün olduğu kadar çabuk, her hâlükârda koruyucu tedbirin alınmasından sonra en geç üç gün içerisinde, tehlike altındaki kişiyle irtibata geçer. Danışmanlık hizmeti alınmak istenirse, bir uzman kişiyle birlikte, başka hangi adımların atılması gerektiğine bakılır. Danışmanlık hizmeti, mümkün olduğunca ana dilde yapılır, duruma göre çevirmen hazır bulundurulur. Danışmanlık hizmeti ücretsizdir. 

Telefon numaraları ve adresler 

Polis acil telefon hattı: 117 


Polis Uzmanlık Büroları iletişim bilgileri 

 • Kanton Polisi Zürih 

          Tel. 044 247 30 61 e-mail : [email protected] 

 • Şehir Polisi Zürih 

         Tel. 044 411 64 12 e-mail : [email protected] 

 • Şehir Polisi Winterthur 

         Tel. 052 267 64 69 e-mail : [email protected] 

          Yetişkinler İçin Acil Danışma Hattı Tel. 143   www.143.ch 

 • Çocuklar ve Gençler İçin Acil Danışma Hattı

         Tel. 147    www.147.ch     SMS (ücretsiz), Facebook ile Danışma Hattı 


Mağdur Danışma Kurumları 


• BİF: Evlilikte ve birliktelikte şiddete karşı kadınlar için danışma merkezi

BİF, Zürih Kantonu tarafından Mağdurlara Yardım Yasası uyarınca tanınan bir danışma merkezidir.

Evliliğinizde, birlikteliğinizde veya aşk ilişkinizde fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddet yaşadıysanız psikolojik ve hukuki yardım için BÜFe ulaşabilirsiniz. Etkilenen çocuklarla ilgili olarak da profesyonel, gizli ve ücretsiz danışmanlık ve destek sağlanıyor. Güvenliğe önem veriliyor. Ayrıca arkadaşlara ve akrabalara ve ayrıca uzmanlara tavsiyelerde bulunulur.

Kızlar ve kadınlar için BIF online danışmanlığı: Şiddetten etkileniyorsanız. Ya da şiddet görmüş birini tanıyorsanız. Ya da tam olarak ne olduğundan emin değilseniz.

Çevrimiçi, kolay ve güvenli bir şekilde yazabilirsiniz. 3 gün içinde cevap veriliyor.
Bilgilendirme Bürosu ZürihTel. 044 278 99 99        

www.bif-frauenberatung.ch 


Şiddet Yaşayanlar kadınlar İçin Winterthur Kadın Acil Telefon Hattı Tel. 052 213 61 61 www.frauennottelefon.ch 

Öncelikle, birlikte yaşadığı kişi tarafından şiddete maruz kalmış kadınlar İçin Acil Telefon Hattı Danışma Bürosu 

Tel. 044 291 46 46     www.frauenberatung.ch 


Cinsel tacize (şiddete) maruz kaldıysanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız en yakın hastanenin Acil Servisine muayeneye gidin. 

Jinekolojik muayeneden geçip delilleri tespit ettirtin. (Muayeneden önce duş yapmayınız ve iç çamaşırlarınızı değiştirip yıkamayınız.) Size yardım edecek personel gizlilik yemini etmiş personeldir. Gebelik önleyici ve HIV (Aids) virüsüne karşı gerekli önlemlerin derhal alınması gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra alınacak tedbirler için daha sonra konuşulup karar verilebilir (örneğin danışmanlık hizmeti alınarak). 

Zürich Mağdur Danışma Bürosu 

Görüşmeler gizli ve ücretsizdir. Ayrıca, bir suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız, şikâyet edeceğiniz kişinin bilinip bilinmediği önemli değildir.

Yapılan mağdur danışmanlıkları

 • Mağdur gençler ve çocuklar
 • Her yaştan ve cinsiyetten şiddet mağdurları
 • Aile içi şiddet
 • Cinsel şiddet
 • Trafik mağdurları 
 • 1981 yılına kadar zorlayıcı tedbirlerin kurbanı

Tel. 044 299 40 50   www.obzh.ch 


Çocuk ve Gençler İçin Mağdur danışma Bürosu 

 • OKEY Winterthur 

OKEY danışma Bürosunun temel amacı, istismara uğramış ve şiddete maruz kalmış çocuklara ve gençlere koruma ve destek sağlamaktır. Suç mağdurları ve yakınları, Mağdur Yardım Yasası çerçevesinde yardım ve refakat alırlar.
Tel. 052 266 90 09, haftasonları: Pikett-Telefon : 079 780 50 50 
www.okey-winterthur.ch 

 • Zürih Çocuk Hastanesi Çocuk Koruma Gurubu ve Mağdur Danışma Bürosu 

Çocuk hastanesinin çocuk koruma grubu, istismar mağduru bebek, çocuk ve ergenlerle ilgilenir. Çocuk istismarına ilişkin tıbbi muayenelere ek olarak, etkilenenlere, ailelerine ve uzmanlara da tavsiyelerde bulunuyor.
Tel. 044 266 76 46   www.kinderschutzgruppe.ch 

 • Castagna – Çocukluklarında cinsel istismara uğramış gençlere, erkeklere ve kadınlara, istismara uğrayan çocukların/ gençlerin ebeveynlerine, travmadan etkilenenlere, bakıcılarına, uzmanlara ve kurumlara tavsiyelerde bulunur.

CASTAGNA, Zürih Kantonu tarafından Mağdur Yardım Yasası (OHG) uyarınca tanınan bir danışma merkezidir. Sponsorlu bir dernektir.
Tel. 044 360 90 40   www.castagna-zh.ch 

Mädchenhaus  Zürich, Zürih Kızlar Evi (Genc Kadınlar için sığınma evi)

Ailelerinde Fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan 14-20 yaş arası kız çocuklarına destek sağlar ve burada kesinlikle güvende olurlar. 

Kızlar evi her zaman müsaittir ve ihtiyaç durumunda tavsiyeler de verir.  Kız yurdundaki tüm çalışanlar gizliliğe riayet eder. 

Gizlilik şu anlama gelir: Çalışanların kim olduğunuzu veya nerede olduğunuzu kimseye söylemelerine izin verilmez.
Tel. 044 341 49 45 
E-Mail: [email protected];    www.maedchenhaus.ch 

 • Schlupfhuus 


Schlupfhuus Zürih, gençler için bir sığınma evidir. Artık ne yapacaklarını bilemeyen ve evde yaşayamayan gençleri destekler, geçici olarak Schlupfhuus'ta barinma saglar. Gençlerle ve aileleriyle birlikte sorunlarına çözüm arar.
Tel. 043 268 22 68, Danışma Tel. 043 266 22 66 
E-Mail : [email protected]   www.schlupfhuus.ch 

 • KidsCare Zürich, c/o Pinocchio Danışma Bürosu 

Aile danışmanlık hizmetleri: Aileler, 2 yaşından 14 yaşına kadar çocukların, psikolojik gelişimi ve yetiştirilmesiyle ilgili endişelerini veya belirsizlikleri danışabilirler. 

Cocuklara zor dönemlerinde eşlik etme, destekleme hizmetleri.

Aile ici şiddet gören çocuklar için, kendi aralarında konuşabilecekleri, özgüvenlerini kazanabilecekleri destek grubu.

Eğitim alanında çalışanlar ve kurumlar için 12 yaşına kadar olan çocukların psikolojik gelişimi ile ilgili belirli konularda profesyonel tavsiyeler sunar.
«Wilden Kerle», egzersiz ve top oyunlarından hoşlanan ve özellikleri veya davranışları nedeniyle bir kamu kulübüne entegre edilemeyen 8 ila 11 yaş arasındaki (2. ila 5. Sınıf) erkek çocuklara yöneliktir.

Tel. 044 240 41 08
E-Mail : [email protected]      https://pinocchio-zh.ch/

Tehlike Altındaki Erkekler İçin Danışma Bürosu 

• mannebüro züri 

Erkekler için bir danışma ve bilgi merkezidir. Aile içi şiddet, kriz durumları ve çatışmalarda, çözme yöntemleri geliştirmelerini ve günlük ilişkilerinde uygulamalarını destekler. Ayrılık veya boşanma gibi kişisel çatışma ve kriz durumlarında erkeklere tavsiyelerde bulunur.  Tüm cinsiyetler için eşit hakları ve şiddetten arınmış bir toplumu savunur.

Tel. 044 242 08 88    www.mannebuero.ch 

Tehlike Altındaki Kadınlar İçin Danışma Bürosu

• Ceza Tecil ve İnfaz Hizmetleri/ Öğrenim Programları 
Tel. 043 259 83 12    www.justizvollzug.zh.ch 

Diğer Danışma Büroları 

Zürih Oberland Kadın Sığınma Evi Danışma Bürosu 

 • Şiddet mağdurlarına destek
 • Hukuki danışmanlık (ayrılık, boşanma, suç duyurusu, oturma izni) ve avukatlara ve polise refakat
 • Maddi yardım (kadın sığınma evinde kalmanın finansmanı, mağdur desteği ve sosyal hizmetler ile ağ kurma, gerekirse ekonomik sosyal yardıma erişim)
 • Gelecek için planlama (konaklama ve iş bulma konusunda destek, kadın sığınma evinde kaldıktan sonraki süre için danışma merkezleriyle ağ kurma)

24 Saat telefon danışmanlık, Tel. 044 994 40 94
Elektronik postayla da danışma:  [email protected] 
https://www.frauenhaus-zuercher-oberland.ch

Çocuklar İçin Acil telefon Hattı    043 268 22 68 

Elternnotruf (Anne Baba Acil telefon Hattı) 0848 35 45 55 (Sabit Şebeke-Bölge Tarifesi)    E-Mail: [email protected]     www.elternnotruf.ch 

Günün 24 saati ulaşılabilir: Eğitimli uzmanlarla yılda 365 gün, günde 24 saat telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.
 

 • Zürih'teki ofiste size kişisel olarak Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca danışmanlık yapılır. Randevu için lütfen önceden arayınız.
 • Görüşmeler gizli ve istenirse isimsizdir. Telefon ve e-posta danışmanlığı ücretsizdir. Sitedeki kişisel danışmanlık ücrete tabidir. Maliyetler gelirinize göre belirleni.r
 • Eğitim, çocuk gelişimi, ergenlik, okul/çıraklık ve çalışma hayatına geçiş gibi konularda danışmanlık yapılır. 
 • Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet veya aile içi cinsel şiddet durumlarında özel destek alabilirsiniz.
 • Ayrıca Anne ve babasına şiddet uygulayan, tehdit eden hatta fiziksel saldırıda bulunan çocuklu ailelere danışmanlık yapılır ve bu aile içi şiddet döngüsünden çıkmalarına destek olunur.

 
FIZ :  Afrika, Asya, latin Amerika ve Doğu Avrupa Ülkelerinden Gelen Kadınlar İçin Kadın Bilgilendirme Merkezi.  


FIZ kadın ticareti ve kadın göçü uzman ofisi, şiddet ve sömürüden etkilenen göçmen kadınların korunmasına ve haklarına konusunda destek saglar. Ayrıca eğitimsel ve politik çalışmalar da yapmaktadır.

Tel. 044 240 44 22       www.fiz-info.ch 

Infodona – Göçmen Kadınlar ve Erkekler İçin Danışma Bürosu 


Infodona, Zürih Şehri Sosyal Hizmetler Kurumuna bağlı, göç ve entegrasyon konularında uzmanlaşmış, danışma hizmeti veren bir kurumdur. Değişik dillerde yapılan danışmanlık hizmeti ücretsizdir. Danışma konularımız: Zürih’te yaşama dair tüm soru ve sorunlar; medeni hal, ailevi, hukuki, maddi, sağlık, çalışma ve çalışma yaşamı gibi konulardır. Zürih şehrinde ikamet ediyorsanız, danışma hizmetimiz için bizden randevu alabilirsiniz.

Tel. 044 271 35 00    www.stadt-zuerich.ch/infodona 

Kadın Sığınma Evleri (Tehlike Altındaki kadınlar İçin Acil kalacak Yerler) 

Zürih Kadın Sığınma Evi 

 • Zurich Violetta kadın sığınma evi, psikolojik, fiziksel, cinsel, sosyal veya ekonomik şiddete maruz kalan kadınlara ve çocuklarına koruma ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 • Kadın sığınma evi, özellikle ciddi bir tehdit altındaysanız veya şiddet içeren bir ilişkiden kurtulmanın zor olduğunu düşünüyorsanız, siginma ve destek sunar.

Tel. 044 350 04 04   www.frauenhaus-zuerich.ch

Winterthur Kadın Sığınma Evi 

 • Aile içinde veya Partneri tarafından şiddete maruz kalan, 18 yaşını doldurmuş kadınlar, kadın sığınma evinde tek başlarına veya çocuklarıyla birlikte koruma alınır ve desteklenir.
 • Tek başlarına veya Çocuklarıyla birlikte günlük yaşamlarını bağımsız olarak yönetilmeleri desteklenir.

Telefon: 052 213 08 78
E-Mail : [email protected]
http://www.frauenhaus-winterthur.ch/


İsviçre'de diğer Kantonlardaki kadın sığınma evleri için:


 www.frauenhaus-schweiz.ch 

 

Daha fazla bilgiyi www.ist.zh.ch   internet sitesinden edinebilirsiniz.