Ana içeriğe atla
Görsel
projetalteregauz

Perspectives AlterEgauZ* Mülteci Öğrenciler için Sosyal ve Akademik Entegrasyon Projesi


Perspectives AlterEgauZ* 

Mülteci Öğrenciler için Sosyal ve Akademik Entegrasyon Projesi
 

Perspectives AlterEgauZ* projesi HES-SO (Haute Ecole Spécialisé - İsviçre Uygulamalı Bilimler Üniversitesi), UNES (İsviçre Öğrenci Birliği) ve Doğu İsviçre Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Üniversitesi (HT FHNW) ile işbirliği içinde 2021 yılında başlatıldı. Bu proje mülteci ve sığınmacıların eğitimlerini, bu kişilerin sosyal ve akademik entegrasyonunu teşvik eden bir geçit (Passerelle) sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu proje ile İsviçre'ye göç eden mülteciler ve sığınmacıların yüksek öğretime başlayabilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle mültecilerin potansiyellerine göre yüksek öğrenim görmelerini ve daha sonra iş dünyasına daha iyi niteliklerle entegrasyonlarını geliştirmelerini sağlayacaktır.

Bu proje mültecilerin akademik kariyerlerine devam etme olasılığını destekleyerek, sığınma ve göçmenlik geçmişine sahip kişilerin profesyonel entegrasyonunun güçlendirilmesine katkıda bulunur. 

Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri (HES-SO), mesleki uygulamaya yönelik olarak çeşitli eğitim programları sunuyor. 

 

Fribourg Kantonunda (HETS- FR “Haute École Travail Social”) 
(Sosyal Çalışma -Sosyal Hizmet Uzmanlığı Üniversitesi) 
Perspective AlterEgauZ Projesi 


Hedefleri:

 • HES çerçevesinde eğitim kültüründe sosyalleşme
 • Mesleki dilde iletişim becerilerinin gelişimi
 • Bir  mesleki aidiyet ağının gelişimi
 • Eğitime başlamadan önceki stajları gerçekleştirmede destek (Staj ve Dil Seviyesi)
   

Kriterler:

 • Sosyal hizmet meslekleri ve HES eğitimlerine ilgi/motivasyon
 • HES kabul prosedüründe belirtilen kabul koşulları doğrultusunda,
 • B1 seviyesini kanıtlayan bir sınava gerek yoktur ancak programın sonunda öğrencinin B2 dil seviyesinde olması beklenmektedir.
 • N, F, B veya C statüsünde oturum izni.
 • Aday öğrenci bir entegrasyon kurumundan tarafından (Caritas, SASSOC, ORS) desteklenmektedir.


Öğrenci seçimi şu şekilde işlemektedir:

 • Ön görüşme (Mülakat)
 • Özgeçmiş ve önceki eğitimleri içeren bir dosyanın teslimi
 • Dosyanın analizinden sonra kesin kayıt (vergi 100.-)
 • Adayın kayıtlı olduğu modüllere düzenli katılım taahhüdü.


Eğitim süresinde sağlananlar:

 • HETS-FR tarafından ücretlendirilmeyen serbest dinleyici statüsü
 • Mentorluk sistemi ile öğrenciye akademik ve sosyal danışmanlık 
 • Projeden Sorumlu Profesör tarafından mentorluk desteği
 • Gerekirse psikolojik ve sosyal danışmanlık irtibatı dahil HES-SO hizmetlerine erişim
 • HES-SO (Altissima programı) tarafından kurulan dil kurslarına erişim
 • Değerlendirmeleri alma ve sanal AKTS'ye erişim imkanı
 • Kaynaklara kolay erişim için AAİ hesabı
 • Öğrenci kartı, dizüstü bilgisayara erişim (sözleşmeli kredi)
 • Mültecilerin profesyonel entegrasyonu için bir kuruluşla anlaşma - Onaylı kurumlarla ortaklık (kaliteli staj)
 • Kabul ile ilgili prosedür ve gerekliliklerin yerine getirilmesinde destek

 

Mevcut bağlamda göç, toplumlarımız için bugün ve yarın için temel zorluklar ve fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan biri, sürdürülebilir bir bakış açısıyla İsviçre'de koruma arayan kişilerin sosyo-profesyonel entegrasyonudur. Mülteci ve göçmenlerin HES seviyesi de dahil olmak üzere İsviçre eğitim sisteminin tüm seviyelerinde eğitime daha iyi erişimi gereklidir. Bu anlamda önemli bir projedir.

Proje hakkında güncel ve detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip edin:


HES-SO
HETS-FR


PangeaKolektif Bilgi Bankası 2021